header-logo

رویداد سراسری فراق اربعین

اربعین امسال برای جامانده با حسرتی در دل همراست...
از جنس فراق ؛ با بغضی از درون و چشمانی که ناخودآگاه می بارد...

هم قدم کاروان مجازی اربعین باشیم

جوایز رویداد


گرچه دوریم، به یاد تو سخن میگوییم...

من
از دانشگاه/سایر
به شماره همراه
و شناسه اینستاگرام
در رنج #فراق_اربعین قدم های مجازی ام را در این ایام ، نذر یاد و راه امامم حسین (ع) میکنم.

جوایز رویداد

وبلاگ ما