نخستین رویداد و پویش رسانه ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین برگزار می‌شود.این عنوان خبری بود که اکثر رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی آن را منتشر کردند.